จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว

จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว
Look out for the fellow who lets you do all the talking.

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว
A wise man is never less alone than when alone.

จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน

จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน
Do to others as you would have others do to you.