ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ
Who lives by the sword shall die by the sword.

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ
In man there is nothing great but mind.

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
Confidence in yourself is the first step.

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด
Every horse thinks his own pack heaviest.

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี  แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Good to forgive but best to forget.

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี  ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว
It is better to fight for good than to fail at the ill.

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด
Sincerity and truth are the basic of every virtue.

ถ้าการทำงานหนักทำให้คุณรวย ทาสคงรวยที่สุดมาก่อนแล้ว

ถ้าการทำงานหนักทำให้คุณรวย ทาสคงรวยที่สุดมาก่อนแล้ว
“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”

ความคาดหวัง เป็นรากฐาน ขอบความโศกเศร้า ทั้งมวล

ความคาดหวัง เป็นรากฐาน ของความโศกเศร้า ทั้งมวล
“Expectation is the root of all heartache.”