กินเด็กเป็นอมตะ

 

หัวเราะ 1 ครั้ง อายุยืน 1 ปี
มีแฟนเด็ก กินเด็กจะเป็นอมตะ
งั้นหัวเราะไป กินเด็กไป
ชีวิตนี้ ไม่มีวันตาย