หัดรกให้เป็น หัดเย็นเข้าไว้

หัดรกให้เป็น  หัดเย็นเข้าไว้
หัดคลายวิตก  หัดพกอารมณ์ขัน
หมั่นบริหารกายจิต  หัดคิดทันสมัย
หัดรู้จักให้อภัย  หัดเข้าใจคนอื่น
อย่าฝืนความจริง  หัดสงบนิ่งให้เป็น