100 รู้หรือจะสู้ 1 ทำ

100 รู้หรือจะสู้ 1 ทำ
จะเก่งเรียน หรือเก่งจำ ก็สู้ เก่งทำไม่ได้