ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ
A friend is never known till a man has need.