ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คุณได้เปรียบเหนือผู้อื่นได้…

ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คุณได้เปรียบเหนือผู้อื่นได้เท่ากับการคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งและไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์
Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances.