ไม่มียางลบก้อนไหนในโลก ที่จะลบ ความผิดพลาด ในอดีตได้

ไม่มียางลบก้อนไหนในโลก
ที่จะลบ ความผิดพลาด ในอดีตได้
สิ่งเดียวที่ทำได้ คือ ทำใจ
ยอมรับมันให้ได้ แล้ว
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด