ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว
It’s no use to crying over spill milk.