ให้คำแนะนำภายหลังที่เกิดความเสียหาย ก็เหมือนให้ยาเมื่อคนเจ็บตายแล้ว

ให้คำแนะนำภายหลังที่เกิดความเสียหาย ก็เหมือนให้ยาเมื่อคนเจ็บตายแล้ว
Advice after mischief is like medicine after death.