ในชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนดีดีสัก 2 คน

ในชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนดีดีสัก 2 คน
คนแรกคือคนที่บอกเราว่า ฉันเชื่อว่า แกทำได้
กับอีกคน ที่พูดว่า
ถ้าแกล้มฉันจะอยู่ข้างๆ เอง