โกรธ คือกรรม เกลียด คือเวร

โกรธ คือกรรม  เกลียด คือเวร
ทุกข์ คือเจ็บ  ปลงคือ จบ
สงบคือดี โกรธเขา ก็สร้างกรรม
เกลียดเขา ก็สร้างเวร
มีทุกข์มันก็เจ็บ ปลงได้มันก็จบ
สงบได้มันก็ดี มีความสุข