แค่รู้ว่า สุขที่สุดจะฉลองที่ไหน

แค่รู้ว่า สุขที่สุดจะฉลองที่ไหน
และทุกข์ที่สุดจะร้องไห้กับใคร
แค่นี้ก็ถือว่าโชคดี ที่สุดแล้ว …. เนอะ