เหนื่อย แต่ก็ไม่ถึงกับตายนี่ สู้มันวันละนิดวันละหน่อย

เหนื่อย แต่ก็ไม่ถึงกับตายนี่ สู้มันวันละนิดวันละหน่อย
ถึงแม้จะน้อยนิด .. แต่ชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอน