เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง

เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง
Time makes heroes but dissolves celevrities.