เวลามีใครมากวนตีนคุณ คุณต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 42 มัด


เวลามีใครมากวนตีนคุณ  คุณต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 42 มัด
บนใบหน้าในการทำหน้าบึ้ง  แต่คุณใช้แค่กล้ามเนื้อ 4 มัด
ในการยื่นแขนไป … ตบหน้าคนคนนั้น