เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่ต้องกังวลถึงความสิ้นสุด

เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่ต้องกังวลถึงความสิ้นสุด
Nobegining. No anxiety for ending.