เพื่อนควรมีแต่น้อยแต่มีให้ดีๆ

เพื่อนควรมีแต่น้อยแต่มีให้ดีๆ
Friends should be few but good.