เป็นคนที่ลืมช้า ถ้าวันใดลืมได้ขึ้นมา

เป็นคนที่ลืมช้า ถ้าวันใดลืมได้ขึ้นมา
อะไรที่ มีค่า … กรูก็ไม่จำ