เทคนิค แนวคิด คำคมการปล่อยวาง

อยู่กับตัวเอง ให้ คิดบวก
อยู่กับผองพวก ให้ เมตตา
อยู่กับปัญหา ให้ ลงมือแก้
อยู่กับพ่อแม่ ให้ กตัญญู
อยู่กับผู้รู้ ให้ ถ่อมตน
อยู่กับทุกคน ให้ ทำดี
อยู่บนโลกนี้ … ให้ ปล่อยวาง