เตือนตัวเอง ว่าเก่งได้ แต่อย่ากร่าง

เตือนตัวเอง ว่าเก่งได้ แต่อย่ากร่าง
รู้รับฟัง ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำไหล
อย่าหลงตน ให้คนเขาเหนื่อยใจ
เจอ บันได ถ้าขึ้นได้ … ก็ต้องลงเป็น