เคยมั้ย นั่งเปิดดูรูป เพื่อนเก่า

เคยมั้ย นั่งเปิดดูรูป เพื่อนเก่า
แล้วมีอาการทั้งยิ้ม และเศร้า
เพราะว่าเรา คิดถึงเพื่อน