อุปสรรคจะมากแค่ไหน ขอเพียงใจเรายิ้มสู้

อุปสรรคจะมากแค่ไหน
ขอเพียงใจเรายิ้มสู้
ยิ่งมืดเท่าไหร่ แปลว่ายิ่งใกล้สว่างเท่านั้น
ขอจงสู้ต่อไป