อันคนดี มิใช่ดี เพราะมีทรัพย์

อันคนดี มิใช่ดี เพราะมีทรัพย์
มิใช่นับ โคตรเหง้า เผ่าพงษา
อันคนดี ดีด้วยใจ ใช่หน้าตา
งามกิริยา มีศีลธรรม ประจำใจ

อันคนดี มิใช่ดี เพราะมีทรัพย์ มิใช่นับ โคตรเหง้า เผ่าพงษา

อันคนดี มิใช่ดี เพราะมีทรัพย์
มิใช่นับ โคตรเหง้า เผ่าพงษา
อันคนดี ดีด้วยใจ ใช่หน้าตา
งามกิริยา มีศีลธรรม ประจำใจ