อะไรที่มากไป ก็ยังไม่ ok

คุณไม่ได้อ่าน ทุกคำใช่มั้ย
บางทีรักมากไป ก็ทำให้คุณมองข้าม
ความสำคัญของมันไป … โคตรโดน