อย่าไว้ใจเพื่อนที่ทิ้งเราไปยามเราเข้าตาจน

อย่าไว้ใจเพื่อนที่ทิ้งเราไปยามเราเข้าตาจน
Never trust a friend who deserts at a pinch.