อย่าหวาดกลัวสิ่งใดนอกจากบาป

อย่าหวาดกลัวสิ่งใดนอกจากบาป
Fear nothing but sin.