อย่าหวังว่าโอกาสดีๆ จะมาเคาะประตูบ้านท่านถึงสองครั้ง

อย่าหวังว่าโอกาสดีๆ จะมาเคาะประตูบ้านท่านถึงสองครั้ง
Do not suppose opportunity will knock twice at your door.