อย่ารีบร้อนผูกสิ่งที่ท่านยังแก้ไม่ได้

อย่ารีบร้อนผูกสิ่งที่ท่านยังแก้ไม่ได้
Do not be in a hurry to tie what you cannot untie.