อย่าคิดเล็กคิดน้อย กับคนที่เรารัก

อย่าคิดเล็กคิดน้อย กับคนที่เรารัก
อย่าคิดมากมายนัก กับ
คนที่ไม่รักเรา