อย่าข่มเหงผู้น้อย อย่าคอยแต่ประจบ


อย่าข่มเหงผู้น้อย อย่าคอยแต่ประจบ
อย่าคบแต่เศรษฐี อย่าดีแค่ตัว
อย่าชั่วแต่คนอื่น อย่าฝืนกฎระเบียบ
อย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิด
อย่าคิดเอาแต่ได้