อย่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะถึงจุดจบ แต่จงกลัวว่าจะไม่มีจุดเริ่มต้น

อย่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะถึงจุดจบ แต่จงกลัวว่าจะไม่มีจุดเริ่มต้น
Fear not that your life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.