อยู่กับใคร แล้วได้เป็นตัวของตัวเอง

อยู่กับใคร แล้วได้เป็นตัวของตัวเอง
ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้มีความสุข
โดยไม่ต้องเสแสร้ง เราก็อยากอยู่กับเขาไปนานๆ