อยู่กับใคร แล้วเป็นตัวของตัวเอง อยู่กับใคร แล้วมีความสุข


อยู่กับใคร แล้วเป็นตัวของตัวเอง
อยู่กับใคร แล้วมีความสุข
อยู่กับใคร แล้วพูดได้ทุกเรื่อง
รักษาเขาไว้ดีๆ ล่ะ