อยากได้ดีต้องหมั่นทำ อยากจำต้องหมั่นท่อง

อยากได้ดีต้องหมั่นทำ
อยากจำต้องหมั่นท่อง
อยากคล่องต้องหมั่นฝึก
อยากรู้ลึกต้องหมั่นค้นคว้า
อยากหาความสงบ … ต้องหมั่นปล่อยวาง