อยากมีใครสักคน ที่ไม่ต้องดีเวอร์ แต่ดี สม่ำเสมอ ก็แล้วกัน …. ฮิ้ววววว