หากคุณให้ปลากับแมวหนึ่งตัว แมวคุณก็จะอิ่มเพียงมื้อเดียว

หากคุณให้ปลากับแมวหนึ่งตัว
แมวคุณก็จะอิ่มเพียงมื้อเดียว
แต่หากคุณสอนแมวตกปลา
แมวคุณก็จะหาปลากินเองได้ …
(ท่าสวยน่ะเจ้าเหมียว)