หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้

หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้
แล้วจะไปบังคับหัวใจคนอื่น
ให้มาเต้นเพื่อเราได้อย่างไร