หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องไห้คนเดียว

หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องไห้คนเดียว
Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone.