หมาเห่า อย่าเห่าตอบ

หมาเห่า อย่าเห่าตอบ
เพราะจะทำให้
มีหมาเพิ่ม อีกตัวหนึ่ง … จำไว้