หนังสือที่ดี บอกไม่ได้จากหน้าปก

หนังสือที่ดี บอกไม่ได้จากหน้าปก
ใจที่สกปรก  ก็บอกไม่ได้จาก หน้าตา