สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้
It’s better to have fought and lost, than never to have fought at all.