สุข สมหวัง ทุกข์ ไม่มีตลอดไป

ไม่มีใคร มีแต่สุข ไม่มีทุกข์
ไม่มีใคร ล้มแล้ว ลุกไม่ไหว
ไม่มีใคร ผิดหวัง ตลอดไป
ไม่มีใคร สมหวัง ตลอดกาล