สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้

สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้
The softest things in the wold overcome the hardest things in the world.