สรุปคำคมนี้ มันดีหรือไม่ดี อ่านแล้วเหม็นขี้ 555

รักของฉันนั้นเหมือน โถขี้
ถึงหน้าตาดูไม่ดี แต่ถ้าไม่มี
แล้ว เธอจะเสียใจ