สงครามคงจะหมดไป …

สงครามคงจะหมดไป หากคนตายฟื้นขึ้นมาได้
War would end if the dead could return.