วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ
Action is the antidote to despair.

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ
Action is the antidote to despair