วิธีการหลอกตัวเอง แล้วเจ็บน้อยสุดคือ อย่ารู้มาก

วิธีการหลอกตัวเอง
แล้วเจ็บน้อยสุดคือ อย่ารู้มาก
อย่าถามเรื่องที่สงสัย
อย่าเอะใจในเรื่องเล็กๆ แค่ไม่ต้องสนใจอะไร
เราจะถูกหลอกแบบที่เราไม่เจ็บ

วิธีการหลอกตัวเอง แล้วเจ็บน้อยสุดคือ อย่ารู้มาก อย่าถามเรื่องที่สงสัย

วิธีการหลอกตัวเอง แล้วเจ็บน้อยสุดคือ
อย่ารู้มาก อย่าถามเรื่องที่สงสัย
อย่าเอะใจในเรื่องเล็กๆ
แค่ไม่ต้องสนใจอะไร
เราจะถูกหลอกแบบที่เราไม่เจ็บ