ร่างกายนี้ ที่แท้ แค่บ้านเช่า


ร่างกายนี้ ที่แท้ แค่บ้านเช่า
เพียงชั่วคราว เข้าพำนัก พักอาศัย
สามหมื่นวัน พลันต้องยื่น คืนเขาไป
วิงวอนใคร มิอาจขอ ต่อสัญญา
ถึงหมอดี ผีดัง อย่าหวังพึ่ง
เวลาถึง ต้องจำพราก จากเคหา
ทิ้งร่างกาย ไว้ให้ กับโลกา
สิงนำพา ติดตัว ชั่วกับดี