รูปถ่ายอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่

รูปถ่ายอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่
แม้กระทั่งในวันที่ความทรงจำ
มันจางหายไปหมดแล้ว